Infolinia: (44STUDENT) +48 447883368 | FAQ

|Zaloguj się

Ubezpieczenia › Ubezpieczenie ZIMA

 

Wariant
 
Standard
 
SKI
Koszty Leczenia (KL) z Assistance   20 000€    40 000€ 
Choroby Przewlekłe (CP)   -   Tak
Koszty Ratownictwa (KR)   6 000€    6 000€ 
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)   4 000€    10 000€ 
Utrata Bagażu Podróżnego (BP)   -   200€ 
OC prywatne   -   10 000€ 
OC sportowe   -   10 000€ 
Sporty amatorskie (AS)   -   Tak
Utrata sprzętu sportowego   -   700€
Ogólne warunki ubezpieczenia   Pobierz   Pobierz