Infolinia: (44STUDENT) +48 447883368 | FAQ

|Zaloguj się

Dział Kontakt

Dział Kontakt › Informacja RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Student Travel Sp. z o.o.  

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Student Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zuchów 2/34. wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000577071, numer NIP: 7123300803, REGON: 362583834,  z kapitałem zakładowym 40 000 zł

Jak możesz się z nami skontaktować?

tradycyjnym listem: Student Travel Sp. z o.o., ul. Zuchów 2/34, 20-047 Lublin,

e-mailem: bok@student.travel.pl

Jakie masz prawa wobec Twoich danych?dostępu do Twoich danych,

  • poprawiania ich,

  • usunięcia na żądanie,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co możesz zrobić gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem?

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane przetwarzamy na czas potrzebny na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mailowej i rozwiązania poruszonych kwestii, oraz niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy. Dodatkowo przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy podawanie swoich danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne lecz bez ich podania nie będziemy mogli przeprowadzić rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mailowej, przygotować oferty, a w ostateczności nie zawrzemy umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie z Państwem rozmowy telefonicznej oraz prowadzenie naszego marketingu.

  2. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, , w zakresie czynności poprzedzających zawarcie umowy, takich jak przygotowanie oferty,
  3. art. 172 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, , w przypadku Państwa zgody na marketing bezpośredni prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Komu przekażemy Twoje dane?

W przypadku czynności dążących do zawarcia umowy, a także zawarcia samej umowy, dane będą przekazywane: liniom lotniczym i autokarowym, hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, bankom, operatorom płatności, agentom turystycznym współpracującym ze Student Travel Sp. z o.o., na podstawie umów agencyjnych, kontrahentom krajowym i zagranicznym w celu realizacji zawartej umowy, podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Gdy wykorzystujemy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego nie musisz uzasadniać swojego sprzeciwu. W wypadku gdy przetwarzamy je na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów Twój sprzeciw wymaga uzasadnienia.