Infolinia: (44STUDENT) +48 447883368 | FAQ

|Zaloguj się

Ubezpieczenia › EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zachęcamy wszystkich podróżujących po Europie do bezpłatnego wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)* i Szwajcarii.

Kartę EKUZ wyrabia się w celu

  • Zwolnienia z płatności dotyczących niezbędnego leczenia
  • Ułatwienia procedury weryfikacji ubezpieczenia (szybsza pomoc w razie wypadku)
  • Korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia

Procedura wyrabiania karty EKUZ

  • Pobranie wniosku
  • Złożenie wypełnionego wniosku w najbliższym Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia (lista adresów).
  • Karta wydawana jest podczas składania wniosku

*Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

EOG obejmuje 25 państw:

  • Unia Europejska (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Norwegia

Więcej informacji