Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj się

Skrót

Zaliczka: 300 zł
Standard: Baza noclegowa Board&Kite
Transport: Dojazd w?asny
*

*Po wyczepraniu miejsc promocyjnych ceny będą od 0 do 100 zł

Zbierz ludzi

« Zbierz ludzi

Oceny ludzi: 27

4.5 5 gwiazdkowych

Relaks:

Program:

Hotel**

Imprezy:

Polska | Wind Camps | Pó?wysep Helski (7 dni)

Nasze obozy windsurfingowe skierowane s? dla tych którzy chcieliby aktywnie sp?dzi? czas wakacyjny na Helu. Nastawionych nie tylko na gor?ce imprezy na Pó?wyspie ale zdecydowanych na zdobycie umiej?tno?ci p?ywania na kitesurfingu. Pó?wysep Helski to jedno z najlepszych miejsc do nauki p?ywania na desce. P?ytka woda szczególnie u?atwia nauk? pocz?tkuj?cym i ?rednio zaawansowanym. Na naszych obozach panuje i?cie surferski klimat - ??czymy aktywnych ludzi ze wspóln? zajawk?.  Zapraszamy nie tylko tych którzy „zaczynaj? od zera” , ale i tych co „kiedy? co? próbowali”. W ci?gu dnia p?ywamy, wieczorem imprezujemy.  ?pimy w bazie lub pensjonacie, dzi?ki czemu mamy super integracje z instruktorami oraz wszystkimi naszymi znajomymi.
 

Cena obejmuje:

  • 7 dni na Pó?wyspie Helskim (6 noclegów w naszej bazie windsurfingu na Ma?ym Morzu - Wind Hostel (niektóre pokoje z widokiem na wod?!)
    • Istnieje ​opcja przed?u?enia pobytu ​- na zapytanie
  • Op?aty klimatyczne i kempingowe
  • Codzienne ​zaj?cia z windsurfingu​​ z instruktorem w grupach 4-6os (12h)
  • Dobrze dopasowany, najnowszy sprz?t szkoleniowy
  • Longboard, Trick Board, ​Skim Board
  • Imprezy, integracje, program animacyjny by ST

Cena nie obejmuje:

  • Ubezpieczenie SPORT (obowi?zkowe - 50 PLN doliczane do umowy) 
  • Wypo?yczenie pianki na czas szkolenia (dla ch?tnych - 60 PLN doliczane do umowy)