Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Pytania i odpowiedzi › Nasza oferta

1. W jakie miejsca mog? z Wami pojecha??

 • Je?li chodzi o lato to stawiamy g?ównie na Europ?. Hiszpania, Francja, Grecja, Bu?garia, ale tak?e Albania i Czarnogóra to równie? kraje, które odwiedzamy. Wszystkie te miejsca znajdziesz tutaj. Najcz??ciej je?dzimy autokarem, jednak osoby, które wol? opcj? samolotem te? znajd? co? dla siebie. Niezale?nie czy kto? preferuje aktywny wypoczynek, czy pla?owanie, dodatkowe atrakcje na pewno nie pozwol? na nud?. 
 • Zim? wybieramy miejsca, które gwarantuj? ?nieg i dobre warunki do uprawiania sportów. Cze?? z nich to znane i lubiane kurorty (Livigno, Risoul, Val di Sol), jednak mamy tak?e mniej popularne, np. La Foux, które wed?ug nas s? godne uwagi. Oprócz wyjazdów typowo SKI/SNB proponujemy równie? oferty typu City Break, czy Eurotrip. 

2. Jakie rodzaje ofert proponujecie?

 • Autokarem. W lecie s? to przede wszystkim oferty pobytowe. Szczególnie polecamy je osobom, które lubi? wyjazdy typu s?o?ce + pla?a. W zimie to oferty SKI/SNB, czyli dla wszystkich mi?o?ników bia?ego szale?stwa.
 • City Break. To krótkie wyjazdy weekendowe do europejskich miast, które trzeba zobaczy?!
 • Eurotrip. Czyli zwiedzanie + wypoczynek. Je?eli lubisz odkrywa? nowe miejsca, a do tego chcesz odpocz?? i troch? popla?owa?, to idealne rozwi?zanie dla Ciebie.
 • Samolotem. Oferty pobytowe dla tych, którzy gorzej znosz? podró? autokarem.

3. Jaki jest standard Waszych autokarów?

 • Student Travel specjalizuje si? w realizacji wyjazdów autokarowych (ponad 90% wszystkich organizowanych wyjazdów), a dzi?ki wspó?pracy z najwi?kszymi przewo?nikami w kraju mo?liwy jest komfortowy dojazd z niemal ka?dego miasta w Polsce. Oferujemy przejazdy autokarami w najwy?szym standardzie z bezprzewodowym Internetem na pok?adzie. 

4. Bior? udzia? w konkursie na najlepsze zdj?cie z wyjazdu. Jak s? liczone g?osy?

 • Lajkowa? mo?na na dwa sposoby:
  • ze strony ST
  • z Facebooka 
 • Tylko g?osy oddane na stronie ST si? licz?. Czyli np. kto? polubi? zdj?cie i wy?wietli? si? o tym komunikat na jego tablicy. Je?eli kto? to zobaczy? i te? polubi? za pomoc? serwisu FB to g?os nie jest liczony do kumulacji konkursowej.