Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Pytania i odpowiedzi › Proces rezerwacji

1. W jaki sposób zagwarantuje sobie miejsce na wyjedzie?

 • Zapisy przyjmujemy drog elektroniczn - poprzez wypenienie formularza zgoszeniowego. Po zapisaniu si dostajesz maila oraz dostp do Panelu Klienta. Login to numer pesel, natomiast haso to Twój adres mail. Dla potwierdzenia rezerwacji w cigu 2 dni naley wpaci zaliczk. Tylko to zagwarantuje Ci miejsce na wyjedzie. O zaksigowaniu zostaniesz poinformowany mailowo. Cao kwoty powinna by u nas na 30 dni przed rozpoczciem imprezy. Wszelkie patnoci (ile wpacie, ile pozostao do zapaty itp.) moesz sprawdzi po zalogowaniu si do Panelu Klienta

2. Jaki dokument musz posiada aby skorzysta ze zniki dla studentów -100 z?

 • Wana legitymacja studencka, niezalenie czy s to studia doktoranckie, czy magisterskie. Jeeli natomiast dopiero co dostae si na studia i nie masz jeszcze legitymacji to wystarczy jak zabierzesz ze sob na wyjazd dokument potwierdzajcy przyjcie na studia. Znika obowizuje równie dla osób uczszczajcych do studium policealnego.

3. Jak podpisz umow, jeeli dokonuj rezerwacji przez internet?

 • Umowa dostpna jest od razu po zrobieniu rezerwacji w Panelu Klienta. Jest ona jednak tylko do wgldu. Wpacenie zaliczki jest równoznaczne ze zgod na Nasze Warunki Uczestnictwa.

4. W jaki sposób mam zaznaczy z kim chc by w apartamencie?

 • Kada osoba skada oddzieln rezerwacj u nas w systemie. Nastpnie naley zaoy Grup znajomych. Jest to opcja w Panelu Klienta. Jedna osoba, np. lider grupy, zakada j, dowolnie nazywa i nadaje jej haso. Reszta osób (kady w swoim Panelu Klienta) dopisuje si do tej grupy. To jest dla nas informacja, e jedziecie razem i chcecie mieszka razem. 

5. Podróuj samotnie. Czy mog zosta dokwaterowany do grupy innych uczestników?

 • Osoby, chcce unikn dopaty za wolne miejsca w wybranym pokoju mog za zgod Organizatora stara si o dokwaterowanie z innymi uczestnikami wyjazdu.  Jednake z przyczyn obiektywnych Biuro nie moe tego zagwarantowa. W takiej sytuacji klient zobowizany jest do uiszczenia dopaty za wolne miejsca w pokoju. Informacja o koniecznoci ewentualnej dopaty oraz jej wysokoci zostanie przekazana najpóniej na 7 dni przed wyjazdem.

6. Czy mog zarezerwowa konkretne miejsca w autokarze?

 • Aby zarezerwowa konkretne miejsce w autokarze naley wykupi w Panelu Klienta opcj ST BUS - daje ona moliwo wyboru dowolnego siedzenia. Informacj na temat dostpnoci miejsc otrzymasz kontaktujc si z Biurem Obsugi Klienta. Jednak jeeli jedziecie grup znajomych nasza kadra zawsze dba, bycie mieli moliwo siedzenia obok siebie.

7. Interesuj mnie wycieczki fakultatywne i rozszerzenie ubezpieczenia. Gdzie mam zaznaczy wiadczenia dodatkowe, w których chc uczestniczy i jak mam dokona za nie patnoci?

 • Wszystkie dodatkowe wiadczenia mona wybra w Panelu Klienta. Jeli chodzi o patno to kwoty podane w zotówkach s doliczane do umowy i patne przed wyjazdem. Natomiast wiadczenia w € patne s pierwszego dnia imprezy u pilota. 

8. Mam swoje ubezpieczenie, czy jestem zobowizany wykupywa je u Was?

 • Tak. Zgodnie z Ustaw o usugach turystycznych (Artyku 14, punkt 3), kady klient biura turystycznego biorcy udzia w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiada ubezpieczenie KL i NNW. Ubezpieczenie to jest poza cen podstawow i jest obowizkowe.

9. Jak zmodyfikowa dane w rezerwacji?

 • Jeeli popenie bd albo chcesz co zmieni w rezerwacji skontaktuj si z nami, a zaktualizujemy Twoje dane.

10. Anulowaem rezerwacj, a jednak chc jecha. Nie mog zoy nowej, co mam zrobi?

 • Dzieje si tak, poniewa nie mona zrobi dwóch rezerwacji na ten sam numer PESEL. Jeeli chcesz przywróci rezerwacj, skontaktuj si z konsultantem. 

11. Nie mog jecha na wyjazd, a nie chc straci pienidzy, które wpaciem za rezerwacj. Co mog zrobi?

 • Najlepszym rozwizaniem bdzie znalezienie osoby na swoje miejsce. Musi ona zrobi oddzieln rezerwacj, a w komentarzu wpisa, e jedzie za Ciebie (imi i nazwisko). My przeksigowujemy Twoj wpat na now osob i rozliczacie si midzy sob. Koszt takiej zamiany to 75 z opaty manipulacyjnej doliczane do rezerwacji. 

 12. Co oznacza lista rezerwowa?

 • Oznacza to brak miejsc na wyjazd w danym terminie. Jednak jeeli jeste zainteresowany wyjazdem, warto zapisa si na tak list. Zazwyczaj jest kilka osób osób, które jeszcze nie potwierdziy nam rezerwacji. Jeeli nie wpac zaliczki, a ich rezerwacja zostanie anulowana, dzwonimy do osób z listy rezerwowej i proponujemy miejsce na wyjedzie.

13. Nie mog si zalogowa na waszej stronie, jak mog zaoy konto?

 • Zalogowa si mog jedynie osoby, które maj zoon rezerwacje na jedn z naszych imprez. Login to numer PESEL, natomiast haso to adres mailowy podany przy rezerwacji (moesz je zmieni po pierwszym logowaniu).