Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Polityka Cookies

Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka Cookies okrela zasady przechowywania i dostpu do informacji na urzdzeniach Uytkownika za pomoc plików Cookies, sucych realizacji usug wiadczonych drog elektroniczn danych przez Uytkownika, przez Student Travel Sp. z o.o.

Definicje: 

 • Administrator - oznacza Student Travel Sp. z o.o., który wiadczy usugi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dostp do informacji w urzdzeniach Uytkownika.
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególnoci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urzdzeniach za porednictwem których Uytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwizane ze wiadczeniem usug droga elektroniczn przez Administratora za porednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewntrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za porednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stron internetow, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy, dziaajc w domenie www.domeny.pl.
 • Urzdzenie - oznacza elektroniczne urzdzenie za porednictwem, którego Uytkownik uzyskuje dostp do stron internetowych Serwisu.
 • Uytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by wiadczone usugi drog elektroniczn lub z którym zawarta moe by Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

 • Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urzdzenia Uytkownika. W szczególnoci t drog nie jest moliwe przedostanie si do Urzdze Uytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zoliwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez Uytkownika i dostosowa Serwis indywidualnie kademu Uytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urzdzeniu oraz przypisan warto.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pamici Urzdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
  • Cookies tymczasowe: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania lub ich wyganicia po 90 dniach. Zakoczenie sesji danej przegldarki lub wyczenie Urzdzenia nie powoduje ich usunicia z Urzdzenia Uytkownika. Mechanizm cookies tymczasowych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
  • Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plików cookies do swojego Urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bdzie moliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane s Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies wasne w celu uwierzytelniania uytkownika w serwisie i zapewnienia sesji uytkownika w serwisie, a w szczególnoci do:

  • utrzymania sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoliwiajc w szczególnoci weryfikacj autentycznoci sesji przegldarki.

 2. Administrator wykorzystuje Cookies wasne w celu realizacji procesów niezbdnych dla penej funkcjonalnoci stron internetowych, a w szczególnoci do:

  • poprawnej obsugi programu partnerskiego, umoliwiajc w szczególnoci weryfikacj róde przekierowa Uytkowników na strony internetowe Serwisu.

 3. Moliwoci okrelenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostpu przez Cookies

  • Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plików Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do Urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej lub za pomoc konfiguracji usugi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu Cookies na urzdzeniu Uytkownika. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).

Poniej przedstawiamy jak mona zmieni ustawienia przegldarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Google Chrome

 1. Trzeba klikn na menu (w prawym górnym rogu), zakadka Ustawienia > Poka ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatno” trzeba klikn przycisk Ustawienia treci. W sekcji „Pliki cookie” mona zmieni nastpujce ustawienia plików cookie:

 2. Usuwanie plików cookie

 3. Domylne blokowanie plików cookie

 4. Domylne zezwalanie na pliki cookie

 5. Domylne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknicia przegldarki

 6. Okrelanie wyjtków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

 1. Z menu przegldarki (prawy górny róg): Narzdzia > Opcje Internetowe > Prywatno, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian zatwierdzamy przyciskiem OK.

 2. Mozilla Firefox

 3. Z menu przegldarki: Narzdzia > Opcje > Prywatno. Uaktywni pole Program Firefox: „bdzie uywa ustawie uytkownika”.

 4. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bd nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

 1. Z menu przegldarki: Narzdzie > Preferencje > Zaawansowane.

 2. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bd nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

 1. W menu rozwijanym Safari trzeba wybra Preferencje i klikn ikon Bezpieczestwo. Tu wybiera si poziom bezpieczestwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 2. Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, której uywa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, moe wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Serwisu.