Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Pytania i odpowiedzi › Na wyje?dzie

1. Czy musz? bra? udzia? w aktywno?ciach organizowanym przez st?

  • Charakterystycznym punktem naszych wyjazdów jest nasz program, a przede wszystkim imprezy tematyczne. W czasie ka?dego turnusu proponujemy aktywno?ci, w czasie których dzieje si? naprawd? du?o. Zawsze staramy si?, by nasi uczestnicy nie nudzili si? na wyjazdach oraz, by ka?dy z Was znalaz? tak? form? rozrywki jaka mu odpowiada najbardziej. Jednak nic nie jest obowi?zkowe! To od Ciebie zale?y, czy chcesz bra? w nich udzia?. Nikogo nie zmuszamy do ?adnej z proponowanych aktywno?ci, ale oczywi?cie szczerze zach?camy! 

2. Czy na Wasze wyjazdy jest potrzebny paszport?

  • Na 90 % naszych wyjazdów paszport nie jest konieczny. Wystarczy dowód osobisty. Je?eli natomiast na jak?? imprez? jest on wymagany to zawsze jest to uwzgl?dnione w ofercie.

3. Czy karta EKUZ jest obowi?zkowa?

  • Bardzo Was zach?camy do wyrobienia takiej karty! Wszyscy nasi uczestnicy s? ubezpieczeni w AXA tak?e Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest konieczna, jednak naprawd? warto. Wyrobienie tej karty jest bezp?atne i zajmuje nie d?u?ej ni? 15 minut, a przynosi bardzo du?o profitów. Wniosek o jej wype?nienie oraz szczegó?owe informacje znajdziecie tutaj