Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zni?ki › Zni?ka za kod promocyjny

Indywidualny kod promocyjny mo?na wygra? bior?c udzia? w organizowanych przez nas konkursach i aktywno?ciach, np.:
* konkurs FOTO,
* konkursy na Facebooku oraz YouTube,
* zawody i konkursy na wyjazdach!

  • Zni?ki od 50 z? nawet do 100% ceny wyjazdu!

Kod mo?na wykorzysta? osobi?cie b?d? te? przekaza? go znajomemu!

Uwagi:
* kod nale?y poda? podczas rezerwacji - NIE MA MO?LIWO?CI WYKORZYSTANIA KODU PO DOKONANIU REZERWACJI,
* kod dzia?a tylko przy rezerwacji wyjazdów, których organizatorem jest Student Travel,
* kod ??czy si? ze zni?k? lojalno?ciow?,
* kod nie ??czy si? z promocj? First Minute oraz Second Minute,
* kod niwelowany jest przy zastosowaniu zni?ki grupowej.