Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Dzia? praca › Instruktor Surf/Kite/Wind

 

Poszukujemy najlepszych instruktorów - SURF / KITE / WIND na lato 2017! 

Oferujemy prac? podczas ca?ego letniego sezonu: czerwiec - wrzesie?, na Pó?wyspie Helskim.  

Najlepszym instruktorom proponujemy te? prac? na wyjazdach zagranicznych od wrze?nia, a? do kolejnego letniego sezonu.

Warunki finansowe uzgadniane s? indywidualnie w zale?no?ci od do?wiadczenia instruktora.

Zapewniamy nocleg w przyczepach na terenie naszej bazy oraz dost?p do ca?ego sprz?tu szko?y w chwilach wolnych od zaj??. Uczymy i p?ywamy wy??cznie na najnowszym sprz?cie Cabrinha. 

Nasza szko?a oferuje 38 miejsc noclegowych dla kursantów (wi?kszo?? z widokiem na zatok?) oraz chill zone. 

 

Dlatego je?li:

 umiesz p?ywa?

 masz zajawk? na surf / kite / wind i robisz to dobrze 

 posiadasz poczucie humoru 

 jeste? dobrze zorganizowanym cz?owiekiem, który najzwyczajniej w ?wiecie o g a r n i a  

 odnajdujesz si? w podstawowych funkcjach pakietu Microsoft Office (Excel)

 

Dodatkowo, mile widziane:

 do?wiadczenie w prowadzeniu zaj?? indywidualnych i grupowych

 uprawnienia sternika motorowodnego

 studia zwi?zane z turystyk? i rekreacj? (lub pokrewne)

 uprawnienia instruktorskie 

 znajomo?? sprz?tu i najnowszych trendów  

 

Podsumowuj?c: nie wymagamy licencji, najwa?niejsze jest dla nas to, co masz w g?owie, jak p?ywasz, oraz jaki jest Twój stosunek z klientami i lud?mi z bazy.