Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

ABC turysty › ICE (in Case of Emergency)

ICE (in Case of Emergency) - pod tym numerem naley wpisa osob, do której naley zadzwoni w razie wypadku.

Ratownicy medyczni, policjanci, straacy i wszyscy inni, którzy interweniuj na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj na trudnoci, kiedy musz skontaktowa si z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w suby zaproponoway, abymy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer sucy w nagych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo czsto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mona przy takiej osobie znale. Szybki kontakt pozwoliby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewleke, alergie...

Ratownicy zaproponowali, aby kady w swoim telefonie umieci na licie kontaktów osob, z któr naley si skontaktowa w nagych wypadkach. Numer takiej osoby naley zapisa pod midzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency).

Wpisanie wicej ni jednej osoby do takiego kontaktu wymagaoby nastpujcego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie uprocioby prac wszystkim subom ratowniczym. Pomys jest atwy w realizacji, nic nie kosztuje a moe ocali ycie.
Akcja ma zasig europejski.