Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

______________________________

W zwizku z nowelizacj ustawy o usugach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez STUDENT TRAVEL Sp. z o.o. doliczana bdzie skadka, któr organizator bdzie w caoci odprowadza na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowizek pobierania skadek dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych dziaajcych na polskim rynku. Jest to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i poredników turystycznych.

Celem jego utworzenia jest zapewnienie rodków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróy, które utrac pynno finansow i ogosz niewypacalno.

Skadki s zalene od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Sportu i Turystyki s to nastpujce kwoty:

  • 15 PLN / os. - za imprezy samolotowe czarterowe za wyjtkiem krajów majcych granic ldow z Polsk,

  • 13 PLN / os. - za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europ,
  • 10 PLN / os. - za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjtkiem krajów majcych granic ldow z Polsk.

 

PODSTAWY PRAWNE