Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Ubezpieczenia › EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zachcamy wszystkich podróujcych po Europie do bezpatnego wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta uprawnia do korzystania ze wiadcze zdrowotnych podczas pobytu w innych pastwach czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)* i Szwajcarii.

Kart EKUZ wyrabia si w celu

  • Zwolnienia z patnoci dotyczcych niezbdnego leczenia
  • Uatwienia procedury weryfikacji ubezpieczenia (szybsza pomoc w razie wypadku)
  • Korzystania z niezbdnych wiadcze zdrowotnych w innym pastwie czonkowskim w takim zakresie, który umoliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym pastwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia

Procedura wyrabiania karty EKUZ

  • Pobranie wniosku
  • Zoenie wypenionego wniosku w najbliszym Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia (lista adresów).
  • Karta wydawana jest podczas skadania wniosku

*Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

EOG obejmuje 25 pastw:

  • Unia Europejska (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, otwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Sowacja, Sowenia, Szwecja, Wgry, Wielka Brytania, Wochy)
  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Norwegia

Wicej informacji