Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Dzia? praca › Asystent koordynatora kadry pilockiej

Szukamy osób, które s? ch?tne do pomocy w przygotowaniach naszych wyjazdów i pracy z kadr? pilotów Student Travel. Je?li chcesz pomóc ogarn?? nam najlepsze studenckie imprezy ?mia?o zg?o? si? do nas!

Do??cz do ST Team’u do zada? specjalnych!

 
Je?eli:
 
 • Jeste? z Lublina lub okolic
 • Masz mo?liwo?? podj?cia pracy od czerwca do pa?dziernika
 • Lubisz elastyczne godziny pracy (je?li masz inn? prac?, nic nie szkodzi sam ustalasz swój grafik w zale?no?ci od ilo?ci powierzonych Ci zada?)
 • Chcesz dorobi? w wakacje oraz pojecha? na jeden z naszych wyjazdów
 • Lubisz pracowa? w zespole
 • Sprawnie poruszasz si? po MS Office
 • Masz zainteresowania/zdolno?ci techniczne/manualne
 • Lubisz ludzi i masz pozytywne nastawienie
 • Kreatywno?? i otwarto?? na nowe pomys?y to Twoja wizytówka
 • Masz ochot? nabra? do?wiadczenia w bran?y turystycznej
 • Chcesz odby? praktyki w szkole lub na uczelni
 • Chcesz wspó?tworzy? najlepsze wyjazdy studenckie w Polsce
 
Twoje zadania:
 
 • Kontakt z kadr? Student Travel
 • Przygotowanie sprz?tu dla pilota
 • Sprawdzanie stanu technicznego sprz?tu dla pilota
 • Prowadzenie ewidencji sprz?tu wydawanego pilotowi
 • Opieka i zarz?dzanie zasobami magazynu sprz?tu
 • Research oraz zamówienia gad?etów na nasze wyjazdy
 • Opieka nad sklepem internetowym Student Shop
 • Troska o pozytywny wizerunek ST
 
Zapewniamy:
 
 • Atrakcyjne formy wynagrodzenia - umowa zlecenie
 • Mo?liwo?? zdobycia bezcennego do?wiadczenia w turystyce
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szkolenia produktowe
 • Mo?liwo?? odbycia praktyk studenckich w ramach pracy jako asystent
 • Sprz?t s?u?bowy
 • Wsparcie i towarzystwo najlepszego ST Teamu
 • Rodzinn? atmosfer? w biurze w Lublinie