Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj się

Logo Student Travel

G?ównym przeznaczeniem poni?szych grafik s? publikacje zwi?zane z patronatem medialnym i wszelkimi innego rodzaju wspó?pracami. Niedopuszczalne jest zamieszczanie logo Student Travel w materia?ach promocyjnych bez wiedzy biura oraz przed ustaleniem warunków wspó?pracy.

Logo: wariant podstawowy

 • Wymiary: 100x100px, format: PNG, t?o: bia?e - pobierz
 • Wymiary: 100x100px, format: PNG, t?o: transparentne - pobierz
 • Wymiary: 600x600px, format: PNG, t?o: bia?e - pobierz
 • Wymiary: 600x600px, format: PNG, t?o: transparentne - pobierz
 • Wektor - pobierz

Logo: wariant poziomy

 • Wymiary: 100x100px, format: PNG, t?o: bia?e - pobierz
 • Wymiary: 100x100px, format: PNG, t?o: transparentne - pobierz
 • Wymiary: 600x600px, format: PNG, t?o: bia?e - pobierz
 • Wymiary: 600x600px, format: PNG, t?o: transparentne - pobierz
 • Wektor - pobierz

Logo: wariant kontra

 • Wymiary: 100x100px, format: PNG, t?o: ciemne - pobierz
 • Wymiary: 600x600px, format: PNG, t?o: ciemne - pobierz
 • Wektor - pobierz

Logo